• #1
  • #2
17 0 0%

Tất cả công ty đang đi công tác. Ngoại trừ một anh chàng này, người được lệnh phải ở lại vì bất tài.Tuy nhiên, anh phát hiện ra rằng cô lễ tân yêu thích của anh cũng đa ng ở trong công ty: Airi Kijima. Một cơ hội hoàn hảo để tấn công cô ấy.