• #1
  • #2
20 0 0%

Yume Kana là một nhân viên trẻ xinh đẹp và cũng rất giỏi trong công việc trong sự giao tiếp khách hàng, làm cho ông sếp khá hài lòng và cái ông muốn ở cô là thân thể của cô vì cô là người mà trong style của ông ấy, cô xinh đẹp trẻ trung và giỏi giang, trong đầu ông nghĩ hai người sẽ là trai tài gái sắc