• #1
  • #2
26 0 0%

Marina có một ông chủ, Ikeda, người luôn tán tỉnh cô, nhưng cô không hứng thú. Cuối cùng, cô kết hôn với một đồng nghiệp khác và bỏ việc. Sau đó, vì quá phẫn uất, ông chủ Ikeda bắt đầu đối xử tệ bạc với người chồng. Marina cuối cùng đã bước vào để bảo vệ chồng mình và đây là lúc ông đã tìm cớ để trả thù tình tôi, ông ấy đã hiếp dâm tôi mặc do tôi đang rất ghét ông ấy